Finnish Lakeland Forum

Olemme saaneet perinnöksi upean Vuoksen vesistön. Puhdas vesi ja järviluonto tarjoavat meille elinvoimaa ja hyvinvointia. Järvialueemme on meillä lainassa ja tehtävänämme on turvata alueen puhtaus ja monimuotoisuus myös tuleville sukupolville.

Finnish Lakeland Forum on yhteistyötä puhtaan järvialueemme puolesta. Forum kokoaan vuosittain alan toimijat yhteen edistämään alueen elinvoimaa. Yhteistyön perustaksi Mikkelissä allekirjoitettiin Finnish Lakeland Statement maailman ympäristöpäivänä 5.6.2019.

nav selector

FINNISH LAKELAND FORUM


Keskiviikko 24.8.2022, klo 10-17

Savilahti, Savonia kampussydän
Microkatu 1, 70210 Kuopio

Alustava ohjelma

Ohjelmaa tarkennetaan vielä ja muutokset ovat mahdollisia.                        

 

9.30 Ilmoittautuminen ja kahvi                                                 

 

10.00 Kuopion kaupungin kaupunginjohtajan tervehdys

Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja, Kuopion kaupunki

 

10.15 Maa- ja metsätalousministeriön tervehdys (tbc)

Antti Kurvinen, maa- ja metsätalousministeri

 

10.30 Savonia-ammattikorkeakoulu 30v tutkimusta ja koulutusta

Mervi Vidgren, rehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

 

10.45 EU näkökulma?

Elsi Katainen, Euroopan parlamentin jäsen  

 

11.15 Kuopion kansallinen kaupunkipuisto

Heli Laurinen, yleiskaavapäällikkö, Kuopion kaupunki

 

11.30 tauko (15min)                                            

 

11.45 Vesistökuljetukset ja Saimaan kanavan rooli tulevaisuudessa (tbc)

 

12.00 Itä-Suomen esitys: Kymijoen kanava? (tbc)

 

12.15 Vesistöreittien kartoitusta ja vesistöjen laatu? (tbc)

 

12.30 Lounas (45min)                                         

Iltapäivän juontaja: Eero Antikainen, tutkimuspäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu    

 

13.15 Kuopion Water Cluster – johdanto

Eero Antikainen, tutkimuspäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu              

 

13.30 Hulevesien laadun hallinnan ja monitoroinnin kehittäminen (HuLa) (tbc)

 

13.45 World-class research on microplastics in UEF//Water research community (Maailmanluokan mikromuovitutkimusta UEF:n vesitutkimusyhteisössä)

Arto Koistinen, tutkimusinfrastruktuurijohtaja, UEF

 

14.00 SIMU-case

Kirsi Järvenranta, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus Luke  

 

14.15 Nollapäästö kaivos

Tommi Kauppila, tutkimusprofessori, Geologian tutkimuskeskus GTK

 

14.30 Koronaviruksen jätevesiseuranta

·        Ilkka Miettinen, johtava tutkija, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL

·        Anssi Lipponen, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL                       

 

14.45 Kahvitauko (20min)                                 

 

15.05 Smart Water (in English)

·        Patryk Wójtowicz, tutkimuspäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu

·        Nokia (tbc)

 

15.30 Paneelikeskustelu – Vesiturvallisuuden haasteet ja mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa

Moderaattori: Jouni Riihelä, Mikkelin kaupunki

Osallistujina mm. Kuopion Vesi, Olvi, Nokia, Suomen vesilaitosyhdistys (tbc)

 

15.55 Päätössanat ja Finnish Lakeland Forum 2023 isäntäkaupungin puheenvuoro

 

16.00 Kuopion kuohut – Kuopion kaupungin cocktail- tilaisuus

Verkostoituminen ja tutustuminen samalla pienryhmissä Savonia-amk vesilaboratorioon sekä UEF Ilmariin n. 15-20 hengen ryhmissä, kierto n. 15min.

 

17.00 Tilaisuus päättyy  

 

Seminaari on maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen. (Ilmoittautuminen aukeaa kesäkuussa) 
Mahdollinen iltaohjelma omakustanteinen. 

Tervetuloa Kuopioon! 

Puhujien esittelyt

PhD, Docent Arto Koistinen
Director of Research Infrastructures

University of Eastern Finland

Arto Koistinen works as a Director of Research Infrastructures and as a Research Director at the University of Eastern Finland. His research interests include biomaterial science, especially microplastics in the environment and method development for their health risk assessment.

(Arto Koistinen työskentelee Itä-Suomen yliopistossa tutkimusinfrastruktuurijohtajana ja tutkimusjohtajana. Hänen tutkimusintresseihinsä kuuluu biomateriaalitiede, erityisesti mikromuovien tutkimus ympäristönäytteistä ja menetelmien kehitys muovien terveysriskien arvioimiseksi.)

klo 13:45 World-class research on microplastics in UEF//Water research community (Maailmanluokan mikromuovitutkimusta UEF:n vesitutkimusyhteisössä)

Ilkka Miettinen
Johtava tutkija

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Ilkka Miettinen on ollut toteuttamassa lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä tutkimushankkeita sekä asiantuntijatehtäviä, jotka ovat liittyneet talousveden puhdistukseen, veden laadun monitorointiin ja veden mikrobiologisen laadun muutoksiin erilaisissa vesijärjestelmissä. Miettinen vetää kansallista työryhmää, joka osallistuu vesivälitteisten epidemioiden selvitystyöhön.

klo 14:30 Koronaviruksen jätevesiseuranta

Anssi Lipponen
Erikoistutkija, FT

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuopio

Anssi Lipponen on Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksella, Terveysturvaajat osastolla työskentelevä tutkija, jossa tekee mm. menetelmäkehitystä taudinaiheuttajien havaitsemiseksi talous- ja jätevesinäytteistä. Aikaisemmin Lipponen on työskennellyt tutkijana Jyväskylän ja Itä-Suomen Yliopistossa.

klo 14:30 Koronaviruksen jätevesiseuranta

nav selector

PERUSKIRJA

Meidän sukupolvemme on saanut perinnöksi upean Vuoksen vesistön – Saimaan, Kallaveden, Höytiäisen ja Pielisen. Alue on ainutlaatuinen kokonaisuus puhtaita vesistöjä, tuhansia saaria ja henkeäsalpaavia maisemia.

Puhdas vesi ja järviluonto tarjoavat elinvoimaa ja hyvinvointia. Elinvoima ei synny itsestään. Se vaatii meiltä sitoutumista ja tekoja – tutkimukseen perustuvaa tuotekehitystä teollisuudessa ja oikeaa asennetta ympäristöä kohtaan. Järvemme on meillä lainassa ja siksi tehtävänämme on turvata alueen puhtaus, monimuotoisuus ja elinvoimaisuus tuleville sukupolville – isältä pojalle, äidiltä tyttärelle.

Tämän peruskirjan allekirjoituksella haluamme siirtää järvialueemme ympäristöperintöä eteenpäin:

  • toteuttamalla kestävää kehitystä,
  • vahvistamalla alueen elinvoimaa,
  • edistämällä vastuullista matkailua ja virkistyskäyttöä, tukemalla monitieteistä Saimaa-tutkimusta ja parantamalla vesistön elinympäristöjä ja veden laatua.

Me allekirjoittajat sitoudumme suojelemaan alueemme vesistöä ja edistämään alueen elinvoimaa. Yhteistyön tarkemmat periaatteet, tavoitteet ja onnistumisen mittarit määritellään erillisissä yhteistyösopimuksissa, jotka ratifioidaan Finnish Lakeland Forum -tapahtumassa 2020.

Tämä peruskirja on pitkäjänteinen ja jatkuva kehityspolku: sukupolvien välinen viestikapula puhtaan Saimaan puolesta. Peruskirja määritellään ja allekirjoitetaan uuden sukupolven toimesta 25 vuoden välein.

Mikkelissä 5.6.2019

nav selector

ALLEKIRJOITTAJAT

Kaupungit ja kunnat

Enonkosken
kunta

Heinäveden
kunta

Iisalmen 
kaupunki

Imatran
kaupunki

Joensuun 
kaupunki

Joroisten 
kunta

Juuan 
kunta

Juvan 
kunta

Kaavin
kunta

Kiteen 
kaupunki

Kontiolahden
kunta

Kuopion
kaupunki

Lapinlahden 
kunta

Lappeenrannan 
kaupunki

Lemin
kunta

Leppävirran
kunta

Lieksan
kaupunki

Liperin
kunta

Mikkelin
kaupunki

Nurmeksen
kaupunki

Outokummun
kaupunki

Polvijärven 
kunta

Puumalan
kunta

Rantasalmen
kunta

Ruokolahden
kunta

Rääkkylän
kunta

Savitaipaleen 
kunta

Savonlinnan
kaupunki

Siilinjärven 
kunta

Sulkavan 
kunta

Taipalsaaren
kunta

Tervon
kunta

Tuusniemen
kunta

Varkauden 
kaupunki

Maakuntaliitot

Etelä-Karjalan
liitto

Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto

Etelä-Savon
maakuntaliitto

Pohjois-Savon
liitto

ELY-keskukset

Kaakkois-Suomen
ELY-keskus

Pohjois-Karjalan
ELY-keskus

Etelä-Savon
ELY-keskus

Pohjois-Savon
ELY-keskus

nav selector

YHTEYSTIEDOT

Kuopion kaupunki
Arto Holopainen
Innovaatiopäällikkö
arto.holopainen@kuopio.fi
puh. 045 139 3996

Kuopion kaupunki
Kaisa Lumilampi
Johdon sihteeri
kaisa.lumilampi@kuopio.fi
puh. 044 718 2012