Finnish Lakeland Forum

Finnish Lakeland Forum Mikkeli

Olemme saaneet perinnöksi upean Vuoksen vesistön. Puhdas vesi ja järviluonto tarjoavat meille elinvoimaa ja hyvinvointia. Järvialueemme on meillä lainassa ja tehtävänämme on turvata alueen puhtaus ja monimuotoisuus myös tuleville sukupolville.

Finnish Lakeland Forum on yhteistyötä puhtaan järvialueemme puolesta. Forum kokoaan vuosittain alan toimijat yhteen edistämään alueen elinvoimaa. Yhteistyön perustaksi Mikkelissä allekirjoitettiin Finnish Lakeland Statement maailman ympäristöpäivänä 5.6.2019.

nav selector

FINNISH LAKELAND FORUM


Ti 17.9.2024, klo 9-16

Mikkeli, Mikaeli
Sointukatu 1, 50100 Mikkeli

 

Lue tiedote: Finnish Lakeland Forum järjestettiin Kuopiossa 24.8. – teemana vesiturva, ruokaturva ja huoltovarmuus


17.9.

Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9.00 Tervetuloa Mikkeliin – Avaussanat
Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Mikkelin kaupunki

9.10 Maa- ja metsätalousministeriö
Sari Essayah, maa- ja metsätalousministeri (Teams)

9.30 Musiikkiesitys, Vilhonkadun kamariorkesteri

9.40 Avausluento, Riku Rantala

10.20 Kahvitarjoilu                                 

10.40 Luento, Eetu Karhunen – kalastuksen erityisasiantuntija
Metsähallitus

11.20 Luento, Sanna Eerikäinen
Savonlinnan hankekehitys

11.40 Musiikkiesitys, Vilhonkadun kamariorkesteri

11.50 Luento, Juha Kauppinen
BEM-koordinaattori

12.00 Luento, Xamk

12.15 Luento, Eveliina Repo
LUT

12.30 Luento, Vesilaitos 

12.40 Tilaisuuden päätössanat, Pentti Mäkinen, Maakuntajohtaja 

12:45 – 13:30 Lounas

 

13:30 – 13:50 Siirtymä 

 

13:50 – 15:20 Ecosairila-vierailu

16.00 Tilaisuus päättyy
Ohjelma päivittyy. Pienet muutokset mahdollisia. 

Tervetuloa Mikkeliin! 

Puhujien esittelyt

Jarmo Pirhonen
Kaupunginjohtaja

Kuopion kaupunki

Jarmo Pirhonen on työskennellyt Kuopion kaupungin palveluksessa vuodesta 2010 alkaen ensin palvelualuejohtajana, vs. kaupunginjohtajana ja 2018 alkaen kaupunginjohtajana. Ennen siirtymistään Kuopion kaupungin palvelukseen Pirhonen työskenteli ELY- ja TE-keskuksissa johtajana sekä johtajana Keskuskauppakamarissa, että toimitusjohtajana Etelä-Karjalan kauppakamarissa. Tätä ennen Pirhonen toimi johtajana pankkisektorilla.

Elsi Katainen
Europarlamentaarikko

Elsi Katainen on ollut Euroopan parlamentin jäsen maaliskuusta 2018 lähtien. Katainen on toiminut sitä ennen kansanedustaja Savo-Karjalan vaalipiiristä 2007–2018 ja on nykyään myös Kuopion kaupunginvaltuutettuna. Hän toimii Euroopan parlamentissa maatalousvaliokunnan varapuheenjohtajana sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan jäsenenä. Lisäksi hän toimii parlamentin Venäjä-valtuuskunnan varapuheenjohtajana sekä Kanada-valtuuskunnan varajäsenenä.

Mikko Vuoristo
Vice President Dr (tech.)

Savonia University of Applied Sciences

Mikko Vuoristo works as a Vice President at the Savonia University of Applied Sciences responsible for e.g. Savonia RDI and business activities. Before 9 years career in Universities of Applied Sciences, he worked since 1995 in various R&D and director positions in chemistry related industry. Main interests in present position are to enhance ecosystemic collaboration of companies and  public bodies with multidisciplinary RDI organizations. 

Mikko Vuoristo työskentelee Savonia Ammattikoreakoulun vararehtorina, keskeisenä vastuualueena sen TKI – ja liiketoiminta. Ennen 9 vuotta kestänyttä ammattikorkeakoulu-uraa hän työskenteli vuodesta 1995 erilaisissa TKI- ja johtotehtävissä kansainvälisten teollisten kemianalan yritysten palveluksessa. Nykyisessä tehtävässä keskeisin kiinnostus on edistää yritysten ja julkisten toimijoiden vahvaa ekosysteemistä yhteistyötä monialaisten tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Heli Laurinen
Yleiskaavapäällikkö

Kuopion kaupunki

Heli Laurinen työskentelee Kuopion kaupungilla kaupunkiympäristön palvelualueella yleiskaavapäällikkönä viidettä vuotta. Koulutukseltaan Laurinen on maisema-arkkitehti ja on ennen Kuopioon yleiskaavoituksen pariin siirtymistään työskennellyt Helsingin kaupungilla yleisten alueiden suunnittelun ja ohjelmoinnin sekä luonnonhoidon suunnittelun parissa. Laurinen on ollut tiiviisti mukana kansallisen kaupunkipuiston arvonimen hakemisessa kaupungille ja edistänyt työssään kansallisen kaupunkipuiston arvoja, niiden huomioimista ja tunnettuutta.

Eero Antikainen
Research and Development Manager, M.Sc. (Tech.)Savonia

University of Applied Sciences

Eero Antikainen works as a Head of the Laboratory of the Environmental Engineering at the Savonia University of Applied Sciences. Laboratory of the Environmental Engineering is focused on testing and developing new technologies and applications both for municipal and industrial water sectors. Beyond his duties at the Savonia UAS Eero Antikainen also acts as a cluster coordinator of the Kuopio Water Cluster (www.kuopiowatercluster.com). His research interests include water safety, industrial water treatment and recovery technologies, as well as smart water solutions for water sector.

Jarkko Toivola
Vesiliikennejohtaja

Väylävirasto

Väyläviraston vesiliikennejohtaja Jarkko Toivola on koulutukseltaan merikapteeni. Hän on toiminut sekä yksityisen sektorin varustamotoiminnan johtotehtävissä, sekä Väyläviraston edeltäjän Liikenneviraston nykyistä tehtäväänsä talvimerenkulun osalta vastaavassa viranomaistehtävässä.

Nykyisessä virassaan hänen tehtäviinsä kuuluu läpi Väyläviraston toimialojen koordinoida kaikkia vesiliikenteeseen liittyviä toimintoja, mukaan lukien väylänpito ja talvimerenkulu, niin meren kuin sisävesienkin puolella.

PhD, Docent Arto Koistinen
Director of Research Infrastructures

University of Eastern Finland

Arto Koistinen works as a Director of Research Infrastructures and as a Research Director at the University of Eastern Finland. His research interests include biomaterial science, especially microplastics in the environment and method development for their health risk assessment.

(Arto Koistinen työskentelee Itä-Suomen yliopistossa tutkimusinfrastruktuurijohtajana ja tutkimusjohtajana. Hänen tutkimusintresseihinsä kuuluu biomateriaalitiede, erityisesti mikromuovien tutkimus ympäristönäytteistä ja menetelmien kehitys muovien terveysriskien arvioimiseksi.)

Kirsi Järvenranta
Erikoistutkija, FT

Luonnonvarakeskus LUKE

I’ve worked in environmental research for 20 years, mostly with nitrogen and phosphorus losses from grasslands. During these years, together with my colleagues, we developed a new technique and method called SIMU to measure the formation of surface runoff from agricultural fields. At the moment research and further development of SIMU are my main topics at work. Currently, we are also developing an international level scientific platform for measuring nutrient leaching and surface runoff from agricultural areas at field level and catchment scale (AnaEE). My other topics are customer projects concerning nutrient cycling on grasslands and slurry fractionation methodology.  

More info of SIMU: adjustable climatic chamber and surface runoff simulator

Tommi Kauppila
Tutkimusprofessori, FT

Geologian tutkimuskeskus GTK

Tommi works as Research Professor of Mine and Industrial Environments at the Circular Economy Solutions Unit of the Geological Survey of Finland (GTK). He has worked at GTK since 2001, first as a visiting researcher, and also served as Chief Scientist for the Environmental Impact and Eco-efficient Mining Research Topics. Tommi holds a PhD and Title of Docent in geology from the University of Turku. His research interests include environmental risk assessment methods for mining operations, surface water impacts of mining, mine closure management, and sustainable mining issues.

Tommi työskentelee kaivos- ja teollisuusympäristöjen tutkimusprofessorina Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Kiertotalouden ratkaisut -yksikössä. Hän on työskennellyt GTK:ssa vuodesta 2001, ensin vierailevana tutkijana ja myös ympäristövaikutusten ja ekotehokkaan kaivostoiminnan tutkimusaiheiden johtavana tutkijana. Tommi on koulutukseltaan tohtori ja dosentti geologiasta Turun yliopistosta. Hänen tutkimusalueitaan ovat kaivostoiminnan ympäristöriskien arviointimenetelmät, kaivostoiminnan pintavesivaikutukset, kaivosten sulkemisen hallinta ja kestävän kaivostoiminnan kysymykset.

Ilkka Miettinen
Johtava tutkija

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Ilkka Miettinen on ollut toteuttamassa lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä tutkimushankkeita sekä asiantuntijatehtäviä, jotka ovat liittyneet talousveden puhdistukseen, veden laadun monitorointiin ja veden mikrobiologisen laadun muutoksiin erilaisissa vesijärjestelmissä. Miettinen vetää kansallista työryhmää, joka osallistuu vesivälitteisten epidemioiden selvitystyöhön.

Anssi Lipponen
Erikoistutkija, FT

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuopio

Anssi Lipponen on Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksella, Terveysturvaajat osastolla työskentelevä tutkija, jossa tekee mm. menetelmäkehitystä taudinaiheuttajien havaitsemiseksi talous- ja jätevesinäytteistä. Aikaisemmin Lipponen on työskennellyt tutkijana Jyväskylän ja Itä-Suomen Yliopistossa.

Jouni Riihelä
Kaupunkikehitysjohtaja, DI (M.Sc. [Eng.])

Mikkelin kaupunki

Kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä (Di) toimii Mikkelin kaupungin palvelualuejohtajana ja vt. Vesiliikelaitoksen johtajana. Jounin ideoimana syntyi Järvi-Suomen Peruskirja. Finnish Lakeland Foorumi perustettiin allekirjoituksen yhteydessä, ja ensimmäinen FLF pidettiin Mikkelissä 5.6.2019. Jouni toimii Saimaan Virkistysalueyhdistyksen ja Saimaa Unesco Global Geoparkin hallituksen puheenjohtajana. 

Markku Lehtola
Tuotantopäällikkö, FT, Dos.

Kuopion vesi

Markku Lehtola on työskennellyt vuodesta 2007 alkaen Kuopion Vedellä tuotantopäällikkönä vastuullaan talousveden tuotanto Kuopiossa ja lähialueilla. Viime aikoina vedenkäsittelyprosesseja on saneerattu voimakkaasti ja laitosten toimintavarmuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Aikaisemmin Lehtola toimi vesitutkijana Kansanterveyslaitoksella. Hän on koulutukseltaan filosofian tohtori ympäristötieteiden alalta ja hänet on nimitetty Itä-Suomen yliopiston dosentiksi vesihuollon, erityisesti talousveden turvallisuuden alalta.

Patryk Wójtowicz
Research Manager, DSc

Savonia University of Applied Sciences

Patryk holds the Research Manager position at Savonia University of Applied Sciences, leading the Smart Water Group in the Department of Environmental Engineering. He has a DSc in environmental engineering, formerly working 12 years as an Assistant Professor at the Faculty of Environmental Engineering at Wrocław University of Science and Technology in Poland. His primary areas of interest are environmental fluid dynamics, hydraulics and water supply modelling. He has a background in environmental engineering and a long-standing experience in applied smart solutions for the water sector. Specifically, his interest is in auto-calibration features and applied real-time modelling fused with smart metering and online monitoring.

Keijo Haataja
Project Manager, Ph.D.

Hurja Solutions Ltd / SWIM-project

Dr. Keijo Haataja received the Ph.D. degree in Computer Science at UEF (University of Eastern Finland) in 2009. He has over 20 years of experience working as Head of Research and Project Manager at UEF. In addition, he has over 10 years of experience working as CTO, BDM, and Project Manager in several different SMEs. Moreover, he is a member of Bluetooth Security Expert Group (SEG), which provides Bluetooth working groups and the Bluetooth SIG with expertise in a wide range of security issues. Currently he is working part-time at Hurja Solutions Ltd as Project Manager of SWIM-project (Smart Water Infrastructure Management) and also part-time at UEF’s School of Computing as Project Manager of CI (Computational Intelligence) Research Group. His main research interests include wireless communications, wireless security, mobile systems, sensor networks, data communications, computational intelligence, AI, ML, data analytics, and VR/AR/MR/XR.

Jukka Koski-Vähälä
Toiminnanjohtaja, MMT

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry

Jukka määrittelee työnsä, koulutustaustansa ja luottamustehtäviensä perusteella toimenkuvaansa ympäristöhoitajaksi. Hänellä on yli kolmen vuosikymmenen ajalta laaja-alaista kokemusta, toivottavasti myös näkemystä ja ymmärrystä, vesistöjen tutkimuksesta, hoidosta ja kunnostuksesta, kuormitusvaikutuksista sekä ohjauskeinojen kehittämisestä. Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistyksen toiminnanjohtajana hän on työskennellyt vuodesta 2007 ja sen ohessa tehnyt pitkän työrupeaman myös Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tmj:na sekä osallistunut useiden organisaatioiden hallintoon ja kehittämiseen. Jukka on taustaltaan Helsingin yliopiston limnologi, maatalous- ja metsätieteiden tohtori, jonka nykyinen päämäärä on nostaa esille veden erityinen merkitys hyvinvointimme edellytyksenä sekä sinisen talouden kestävä kehittäminen. 

Leena Huttunen
Ympäristöpäällikkö

Yara Suomi

Leena Huttunen toimii Yaran Suomi Oy:n Siilinjärven kemian tehtaiden ympäristöpäällikkönä. Työssään hän vastaa ympäristölupien mukaisesta toiminnasta sekä uusien lupien hakemisesta sekä ympäristövaikutusten tarkkailusta. Koska Yaran Suomen Siilinjärven toimipaikka sijaitsee vesistön äärellä, ympäristölupa-asioissa tarkastellaan aina toiminnan vaikutukset vesistöihin.

Jarkko Pellikka
Program Director, Ph.D (Econ. and Business Admin.)

Industrial 5G, Nokia

Jarkko Pellikka holds Ph.D (Econ. and Business Admin.) and he is currently leading major industrial 5G and edge computing programs in Nokia. Both programs drive digital transformation across industries together with a large number of ecosystem partners. Dr. Pellikka has worked several years as senior leader in the global multi-national high tech companies as well as with the startups and SMEs and he has been responsible for leading and developing numerous strategic business operations and major initiatives in high-technology industries. His experiences and thoughts on digital innovations, business models, commercialization processes and business opportunity development has been published in several scientific journals and books.

Riina Liikanen
Vesiasiain päällikkö, vesihuoltopoolin poolisihteeri, TkT

Suomen Vesilaitosyhdistys

Riina Liikanen on työskennellyt vuodesta 2008 vesihuoltolaitosten toimialajärjestössä Vesilaitosyhdistyksessä asiantuntijana talousvesihuoltoon ja vedenhankintaan liittyvissä asioissa ja vastannut vesihuoltoalan varautumista edistävän vesihuoltopoolin toiminnasta. Tällä hetkellä hän on Euroopan vesihuoltolaitosten yhteisjärjestön EurEaun juomavesikomitean toinen puheenjohtaja. Vuosina 2016-2021 Riina toimi viisivuotiskauden osa-aikaisena vesihuoltotekniikan adjunct professorina Aalto-yliopistossa ja jatkaa opetustehtäviä edelleen. Koulutukseltaan Riina on vesihuoltotekniikan alalta valmistunut tekniikan tohtori.

nav selector

PERUSKIRJA

Meidän sukupolvemme on saanut perinnöksi upean Vuoksen vesistön – Saimaan, Kallaveden, Höytiäisen ja Pielisen. Alue on ainutlaatuinen kokonaisuus puhtaita vesistöjä, tuhansia saaria ja henkeäsalpaavia maisemia.

Puhdas vesi ja järviluonto tarjoavat elinvoimaa ja hyvinvointia. Elinvoima ei synny itsestään. Se vaatii meiltä sitoutumista ja tekoja – tutkimukseen perustuvaa tuotekehitystä teollisuudessa ja oikeaa asennetta ympäristöä kohtaan. Järvemme on meillä lainassa ja siksi tehtävänämme on turvata alueen puhtaus, monimuotoisuus ja elinvoimaisuus tuleville sukupolville – isältä pojalle, äidiltä tyttärelle.

Tämän peruskirjan allekirjoituksella haluamme siirtää järvialueemme ympäristöperintöä eteenpäin:

  • toteuttamalla kestävää kehitystä,
  • vahvistamalla alueen elinvoimaa,
  • edistämällä vastuullista matkailua ja virkistyskäyttöä, tukemalla monitieteistä Saimaa-tutkimusta ja parantamalla vesistön elinympäristöjä ja veden laatua.

Me allekirjoittajat sitoudumme suojelemaan alueemme vesistöä ja edistämään alueen elinvoimaa. Yhteistyön tarkemmat periaatteet, tavoitteet ja onnistumisen mittarit määritellään erillisissä yhteistyösopimuksissa, jotka ratifioidaan Finnish Lakeland Forum -tapahtumassa 2020.

Tämä peruskirja on pitkäjänteinen ja jatkuva kehityspolku: sukupolvien välinen viestikapula puhtaan Saimaan puolesta. Peruskirja määritellään ja allekirjoitetaan uuden sukupolven toimesta 25 vuoden välein.

Mikkelissä 5.6.2019

nav selector

ALLEKIRJOITTAJAT

Kaupungit ja kunnat

Enonkosken
kunta

Heinäveden
kunta

Iisalmen 
kaupunki

Imatran
kaupunki

Joensuun 
kaupunki

Joroisten 
kunta

Juuan 
kunta

Juvan 
kunta

Kaavin
kunta

Kiteen 
kaupunki

Kontiolahden
kunta

Kuopion
kaupunki

Lapinlahden 
kunta

Lappeenrannan 
kaupunki

Lemin
kunta

Leppävirran
kunta

Lieksan
kaupunki

Liperin
kunta

Mikkelin
kaupunki

Nurmeksen
kaupunki

Outokummun
kaupunki

Polvijärven 
kunta

Puumalan
kunta

Rantasalmen
kunta

Ruokolahden
kunta

Rääkkylän
kunta

Savitaipaleen 
kunta

Savonlinnan
kaupunki

Siilinjärven 
kunta

Sulkavan 
kunta

Taipalsaaren
kunta

Tervon
kunta

Tuusniemen
kunta

Varkauden 
kaupunki

Maakuntaliitot

Etelä-Karjalan
liitto

Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto

Etelä-Savon
maakuntaliitto

Pohjois-Savon
liitto

ELY-keskukset

Kaakkois-Suomen
ELY-keskus

Pohjois-Karjalan
ELY-keskus

Etelä-Savon
ELY-keskus

Pohjois-Savon
ELY-keskus

nav selector

YHTEYSTIEDOT

Mikkelin kaupunki
Juha Kauppinen
BEM-koordinaattori
juha.kauppinen@mikkeli.fi
puh. 040 162 6894