Finnish Lakeland Forum

Puhujien esittelyt


PhD, Docent Arto Koistinen
Director of Research Infrastructures

University of Eastern Finland

Arto Koistinen works as a Director of Research Infrastructures and as a Research Director at the University of Eastern Finland. His research interests include biomaterial science, especially microplastics in the environment and method development for their health risk assessment.

Arto Koistinen työskentelee Itä-Suomen yliopistossa tutkimusinfrastruktuurijohtajana ja tutkimusjohtajana. Hänen tutkimusintresseihinsä kuuluu biomateriaalitiede, erityisesti mikromuovien tutkimus ympäristönäytteistä ja menetelmien kehitys muovien terveysriskien arvioimiseksi.

klo 13:45 World-class research on microplastics in UEF//Water research community (Maailmanluokan mikromuovitutkimusta UEF:n vesitutkimusyhteisössä)


Ilkka Miettinen
Johtava tutkija

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Ilkka Miettinen on ollut toteuttamassa lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä tutkimushankkeita sekä asiantuntijatehtäviä, jotka ovat liittyneet talousveden puhdistukseen, veden laadun monitorointiin ja veden mikrobiologisen laadun muutoksiin erilaisissa vesijärjestelmissä. Miettinen vetää kansallista työryhmää, joka osallistuu vesivälitteisten epidemioiden selvitystyöhön.

klo 14:30 Koronaviruksen jätevesiseuranta


Anssi Lipponen
Erikoistutkija, FT

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuopio

Anssi Lipponen on Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksella, Terveysturvaajat osastolla työskentelevä tutkija, jossa tekee mm. menetelmäkehitystä taudinaiheuttajien havaitsemiseksi talous- ja jätevesinäytteistä. Aikaisemmin Lipponen on työskennellyt tutkijana Jyväskylän ja Itä-Suomen Yliopistossa.

klo 14:30 Koronaviruksen jätevesiseuranta